Thursday, December 17, 2015

Ny måte å evaluere forskere på tar form

Digital Science, som er forlagsgiganten Helmholz sin divisjon for åpen vitenskap, har nå introdusert en ny Impact Module for Symplectic Elements. Denne modulen skal gjøre det lettere å vurdere forskerne kvalitativt istedenfor de kvantitative h-index og impactfactorene. Jeg antar at Elsevier sin Pure og Thomson Corvis kommer til å få noe lignenede funksjonalitet i løpet av kort tid. Den muliggjørende teknologien er så vidt jeg skjønner Digital Object Identifier (DOI) og OrcID. Dvs. de to ikke-proprietære åpne standardene DOI og OrcID (som er en nummer-blokk fra den internasjonale bibliotekstandarden ISNI) begynner å få effekt. Nå framover kommer det til å dukke opp uendelige muligheter. Østerike, Storbritannia og NIH i USA har begynt å stille krav om slik type rapportering. Målet er å:
“redirect the focus of reviewers and the scientific community more generally from widely-questioned metrics” to a more qualitative outline of their work."

No comments:

Post a Comment