Wednesday, December 30, 2015

Eksempel på annotering

www.Hypothes.is har fin progressjon nå for tiden. Et eksempel er denne boka fra University of Michegan Press der man kan klikke på de gule feltene, og få kritikk, kommentarer og innspill. W3C gruppen som lager webstandarder har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal prøve å få alle til å godta denne standarden for annoteringer. De ser for seg at det skal bli mulig å få til en felles standard innen tre år. Dersom det lykkes så vil det være til stor nytte for fagfellevurdering post-publication og pre-publication. Hypothes.is jobber nå med OrcID implementering for å sikre at forskere kan bruke sine bidrag på CV-en sin også om de vil.

No comments:

Post a Comment