Monday, March 30, 2020

Behov for tverrfaglig tilnærming

Jeg mener åpen forskning blir mer og mer aktualisert innen flere fag enn medisin. Tverrfaglighet er en av gevinstene som man får ved å åpne opp.

Coronavirus forces economics profession to leave comfort zone

https://www.theguardian.com/business/2020/mar/30/coronavirus-forces-economics-profession-to-leave-comfort-zone

No comments:

Post a Comment