Tuesday, March 24, 2020

Åpen vitenskap, en ny måte å jobbe på

Verd å få med seg dette raske skiftet i forskningskultur som pågår nå.

‘A completely new culture of doing research.’ Coronavirus outbreak changes how scientists communicate


https://www.sciencemag.org/news/2020/02/completely-new-culture-doing-research-coronavirus-outbreak-changes-how-scientists

No comments:

Post a Comment