Wednesday, February 28, 2018

Open Science made easy

Her er en fin 7 punkts brosjyre om hvordan man kan praktisere åpen vitenskap enkelt:

https://osf.io/hktmf/

No comments:

Post a Comment