Thursday, February 22, 2018

Åpen vitenskap må læres på grunnskole og videregående

For noen dager siden så snakka jeg med en professor som sa at åpen vitenskap er interessant for forskere, men ikke studenter og og Phd studenter. Jeg mener det er motsatt ved at åpen vitenskap bør inn allerede på grunnskolen ved at elevene annoterer avisartikler med Hypothes.is og at man lærer dem kildekritikk og Mertons Cudos prinsipper og hvordan disse brukes for å skape viten, dvs. Vitenskap. På videregående kan man lære å bruke Zotero, og når de kommer til universitetet så kan de skaffe seg en OrcID første dagen og gjerne tatovere den på kroppen. Så kan de begynne å bruke ex phil og ex fac på sine første oppgaver på noe som det forskes på med en gang. Jeg har prøvd å fortelle om åpen vitenskap til professorer og masterstudenter og Phd, men til liten nytte. Det er for seint. I natt så ble dette inntrykket mitt bekreftet i The conversation av

Jeffrey R. SpenceDavid Stanley, and Ian Newby-Clark

The missing link
While psychological science has been moving toward more open and transparent methods, graduate student training has been largely left out of discussions.
Many of the practices that created the crisis are embedded in our research culture: We do things a certain way because we have always done things this way and other people do too. Much of this culture is assimilated when researchers are in graduate school.
Jeg har lagt merke til at det gir mest status å undervise Phd studenter, men jeg har satsa på bachelorstudentene og undervist dem med omtrent samme bibliotekskurset som for Phd og forskere, og det fungerer overraskende bra. Særlig de siste årene har det gått bedre fordi studenter idag er gode på kildekritikk, referanseforståelse og ikt-systemer. 

26.02.2018 oppdatering: Ser på Twitter at Eric Vanman allerede introduserer studentene til replikasjonskrisen:

My first year psychology students are introduced to the replication crisis...

No comments:

Post a Comment