Wednesday, February 21, 2018

Kom over en interessant artikkel i kveld som jeg skulle likt å sett flere av:
"Universitetene må skrote karakterer | Solve Sæbø Vi utdanner oss for å forbedre samfunnet. Men dagens karaktersystem motiverer ikke til læring." Av Solve Sæbø Aftenposten Jeg er en av dem som demotiveres av karakterer og å produsere bare for å produsere. 

En annen interessant artikkel fra Aftenposten var " Ex.phil. er kunnskap, ikke arroganse | Dag Rune Olsen Ex.phil. er en glimrende start og viktig for dem som går et utfordrende studium i møte." Og som jeg er veldig enig i, men jeg vil si det burde blitt undervist mere i vitenskapelige metoder og særlig åpen vitenskapelige metoder allerede i grunnskolen og videregående skoler. For eksempel burde Zotero referansehåndtering og hypotese.is vært standardverktøy. Særlig med tanke på å få noe utbytte vitenskapelige metoder i et livslangt læreperspektiv. Fordi Endnote koster 2487,50 og rundt tusenlappen i oppgradering. Tidsskrift- modell burde også bli skiftet ut fordi den gir dårlige sluttresultat som sansynligvis kan spores tilbake til selve idsskriftmodellenìì. 


No comments:

Post a Comment