Wednesday, March 15, 2017

Islamisme og politisk korrekthet

Dr. M. Zuhdi Jasser ble intervjua av Steve Postal om sin kamp mot islamisme og politisk korrekthet 30. januar i artikkelen A Muslim Reformer Speaks Out About His Battle Against Islamism And PC. Denne muslimske reformbevegelsen har et program som ligner veldig på vestlige liberale verdier. Jasser er aktuell i forbindelse med at Thorgeir Kolshus ved universitetet i Oslo, har poengtert i to kronikker i Aftenposten at vi bør slå ring om noen umistelige norske verdier, og heller glemme uvesentligheter som hudfarge, etnisitet og religion slik jeg forstod det. Kolshus skriver:


Så jeg gjentar den, i minnelighetens navn: La oss samle alle gode krefter for å sette fingeren på de umistelige trekkene ved norsk kultur. Den byrden er det i vår alles interesse at Toje ikke aksler alene.  
Jasser er inne på det samme som han kaller elefanten i rommet, det at Vesten ikke har gjordt nok for å spre ideene om frihet i egen befolkning. Han "håper" at den frie verden vil ta frihetens side. Det er ganske sterkt når en av de viktigste representantene for muslimske reformbevegelser sier dette mener jeg:
Q: In the last 30 years, Saudi Arabia has
spent more than an estimated $100 billion to fund the spread of Wahhabism worldwide (in contrast to the $7 billion the USSR spent spreading communism from 1921 through 1991). How does the MRM hope to compete with these vast Saudi expenditures?
A: That’s the elephant in the room. The West needs a major information program to advance ideas of liberty. The hope is that the free world will take the side of liberty, and theocracies and quasi-theocracies will fall.
Da Datalagringsdirektivet i EU ble forsøkt presset fram for noen år siden, så var det for det første amerikanerne som presset dette på EU, og for det andre så var det et handelsdirektiv, ikke et sikkerhetsdirektiv. Det har sin årsak i at det vanlivis er enkelt å omgå alle slags demokratiske spilleregler med handelsavtaler siden de for det meste er hemmelige forhandlinger. For det andre så var Datalagringsdirektivet den gangen mest sansynlig et utslag av Hollywood sin allianse med nyliberalistene om å beskytte opphavsretten når de så at verden ble mer og mer digitalisert. Dette passet nyliberalistene, som sitter med bukten og begge endene over alt i Vesten, fordi når man kan lage digitale varer med eierskap, så kan man videreføre gamle nyliberalistiske verdier til den digitale verden. Moralistiske krefter så også sin mulighet for å gjenopprette paternalistiske strukturer som en motvekt mot det de oppfatter som et norm-kaos i forbindelse med digitaliseringen av samfunnet. Frihetsverdier, personvern og delekultur kom ut som den tapende parten. Den vestlige prinsippløsheten mot frihetsverdiene kan ha etterlatt et vakum som islamister kan ha forsøkt å fylle, og ikke minst, det politisk korrekte massemedia og akademia sin hensynstagen til Islam glemte å forsvare frihetsverdiene slik at de ga høyresidene et lett spill i sin argumentasjon.


Hanne Skartveit uttalte på Debatten på NRK 9. mars denne kritikken av Rights.no:


Dere tar ikke opp i dere at det er sammensatt bilde hvor du også må sørge for inkludering, og sørge for at vi har et samfunn som skal fungere, hvor alle skal bli gode medborgere, og det snakker dere svært lite om. Dere blir en særgruppe, mens vi i massemediene, opplever jeg, bringer alle elementene inn og ser at her er det en tosidig affære å få et godt og integrert samfunn. 

Thomas Hylland-Eriksen har i snart tredve år vært en selverklært kulturimperialist, og har gjentatte ganger benektet at han er en kulturrelativist, som i denne artikkelen i Dagbladet fra 2009:


- Hvis Lem tror jeg ikke er tilhenger av menneskerettigheter og likestilling, kan han ikke ha lest noe av det jeg har skrevet. Jeg er ikke kulturrelativist, jeg har vært erklært kulturimperialist i over tyve år. Jeg går inn for det beste i arven fra opplysningstiden, som for øvrig er europeisk og ikke spesifikt norsk, men samtidig ser jeg ikke noe galt i å behandle annerledes tenkende med et minimum av respekt og åpenhet, sier Eriksen.  
Høyresiden og venstresiden har helt klart blindsoner begge to. Når høyresiden benekter klimaendringer, problemer med blyammunisjon på jakt, og at både mennesker og dyrearter er født homofile osv. så har de godt framforsket fakta mot seg, og siden mesteparten av disse faktaene ble forsket fram fra en "underdog"-posisjon for mange år siden, så er det lite hold i at klimalobbyer eller homolobbyer har medvirket noe særlig til et falskt resultat. Venstresiden har på sin side sett på folk fra den tredje verden som et potensielt proletariat som har vært undertrykt fra vesten fra kolonitiden. Det har gjordt at de av taktiske årsaker framhever selvpisking og ser gjennom fingrene på menneskerettighetsbrudd som er gjordt fra grasrota i utviklingsland.


Roboter på internett har blitt satt i gang med å avsløre "fake News", men det mange ikke vet er at de også brukes på vitenskapelige publikasjoner og avslører omfattende feilkilder i akademia. Fabian Zuleeg mener at utdanningssystemet må mobiliseres for å forhindre populisme.


Zuleeg er administrerende direktør og sjeføkonom i European Policy Center (EPC), en uavhengig tankesmie i Brussel, dedisert til å fremme europeisk integrasjon. Han kommer til Internasjonaliseringskonferansen 2017.
.......
– Utviklingen Europa er inne i nå, utgjør en reell trussel mot våre nasjonale demokratier. Mye mer enn EU står på spill, mener Zuleeg.
– Sentrale europeiske verdier står på spill. Vi ser konturene av et mer regressivt og illiberalt Europa, mer nasjonalistisk og autoritært, mer proteksjonistisk, fremmedfiendtlig og intolerant.
– De store politiske konfliktene foregår ikke lenger i den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. Nå er det snakk om forkjempere for liberalt demokrati mot populister og hvor sistnevnte jobber for mer lukkede og egoistiske samfunn, sier Zuleeg.
– Underliggende handler det om polarisering mellom de som frykter endringer på den ene siden, og de som omfavner endringer og tror de kan tjene på dem, på den andre. Populister er drevet av fremtidsfrykt.
 Jeg mener at Zuleeg har mange gode poenger, men han bommer dersom han avfeier alternative medier sine bidrag til å få fram fakta og viktige europeiske verdier. Og han ser ikke det forfallet som akademia og massemedia har kommet opp i de siste årene. Han glemmer at mange på høyresiden ikke har noe imot en "smeltedigel", men mot det multikulturelle samfunnet, og at de fleste på høyresiden ønsker ytringsfrihet og internasjonal solidaritet.


Noe av det mest spennende med vitenskap i dag er når sosiologien som fornekter "født sånn" blandes med vitenskaper som biologi fornekter "blitt sånn". Den nyere teorien om den kollektive intelligensen som Joseph Hendrich med flere gjør store oppdagelser som er relevante for vår tids digitale og internasjonale verden mener jeg. Det gir helt andre diagnoser og konklusjoner enn den tradisjonelle kampen mellom hierarkiske systemer legger opp til.Elizabeth Kolbert har skrevet om kampen mellom hierarkiske systemer i The New York Post i artikkelen "Why Facts Don’t Change Our MindsNew discoveries about the human mind show the limitations of reason." Det er her Zuleeg blir et offer for sin fasttømrede hierarkiske tankegang, han ser ikke at sannheten ligger i de kollektive strukturene, men tror de ligger i et bestemt hierarki. Vitenskap bør ikke fortsette å bygge pyramider, men heller utnytte dynamikken i kollektiv intelligens ved hjelp av digital teknologi og tverrfaglige tilnærminger. Det er et kunnskapssyn som jeg synes blir godt fortalt av David Weinberger i boka "Too Big to Know" og at Zuleeg og de populistiske høyresidene er et godt eksempel på at de enda ikke har forstått denne overgangen fra det Weberianske papirsamfunnet til det Weinbergerske digitale samfunnet.

No comments:

Post a Comment