Friday, March 10, 2017

Akademia kan styre mot nedskjæringer som en følge av dysfunksjonelt vitenskapssystem

Oppdatering 19. mars: Trump vil kutte 5.8 mrd usd til medisinsk forskning.

En av Donald Trump sine rådgivere har sagt at når du hører ordet fagfellevurdering så bør du gripe tak i pistolen. En annen av rådgiverne hans spør rett fram om det er noe poeng med offentlig finansiert vitenskap. Dersom man ikke løser replikasjonskrisa så kommer de anti-intellektuelle til å vinne mener Björn Brembs i bloggposten "Are we inadvertently supporting the defunding of public science?"


En annen kraft for privatisering er "flipped classroom" modellen for arbeidsplassopplæring. Privatisering av utdanningssystemet har vært et tema ganske lenge fordi privat sektor kan tilby "face-to-face" opplæring, og kan bruke digitale MOOCs til å ta over den infrastrukturen som forelesningssaler og lesesaler. Universitetene kan miste store markedsandeler til det private noe som den siste utviklingen i USA kan gi en indikasjon på slik Rana Foroohar i Financial Times skriver om i artikkelen "The silver thread of technology that runs through future jobs":


“In partnership with private sector leaders like Ginni, the administration intends to support and amplify industry efforts to educate and train the workforce of tomorrow,” says Ms Trump.


Når de svært effektive propagandamaskinene til høyresiden tar tak i disse problemene i akademia så er jeg bekymret for hva utfallet blir. Selv om mye positivt skjer innen åpen vitenskap for tiden, så ser det dessverre ut til at akademikerne ikke har sett denne "allmenningens tragedie" enda, men det skal bare noen nært forestående politiske valg til nedskjæringen kommer for fullt. Hva er mer logisk for høyresiden enn å gjøre sine meningsmotstandere arbeidsledige, og tenk på hvor lett det kan bli med de faktaene om vitenskapelig kvalitet som står til deres rådighet? Nå har akademia veldig kort tid på seg for å rette opp replikasjonskrisen tror jeg.

No comments:

Post a Comment