Tuesday, March 7, 2017

Frontiers Media historien

Frontiers media er en utrolig historie om forskerparet Kamila og Henry Makram som startet Open access tidsskriftet Frontiers allerede i 2007. De produserer flere av verdens mest siterte open access tidsskrifter ved siden av å være forskere på høyeste nivå. Det er bare ett amerikansk universitet med institusjonelt medlemsskap og ett norsk. De blir støttet av Nature og Holzbrinck så de har neppe pengeproblemer, men litt rart likevel. Kamila Markram har skrevet en fantastisk bloggpost om hvordan åpen vitenskap er en forutsetning for en bærekraftig verden. Begge to er TED talere. Henry Markram satset på å simulere en menneskehjerne i 2013 men har "bare" klart å simulere deler av en musehjerne foreløpig. Ved hjelp av Moores lov og åpen vitenskap så skulle det sikkert la seg gjøre og da skal jeg prøve å få oppdatert denne bloggposten. Med tanke på hvor viktig disse tidsskriftene er så burde kanskje flere norske universiteter og høgskoler tilrettelagt mer aktivt for at norske forskere kan publisere der? Det skal bli spennende å følge med på Markram-paret og Frontiers Media.

No comments:

Post a Comment