Monday, January 30, 2017

Kildenes sentrale plass i vitenskapen

Lars Borgersrud ble intervjuet av  for Dagsavisen og saken har tittel "Lars Borgersrud sitt liv i krigen". Borgersrud har mange gode observasjoner fra sin plass på Riksarkivet som jeg kjenner meg igjen i som leser av faglitteratur, blant annet at mye av historien er mer eller mindre avskrifter fra andre sekundærkilder, og ikke som et resultat av å granske primærkilder.


– Det er altfor få historikere som går til kildene. De fleste som jobber med moderne historie, skriver av bøker andre har skrevet og videreformidler gamle myter. Mange historikere ved sentrale institusjoner bruker mye tid på seminarer, konferanser, mottakelser og jubileer. Jeg har god oversikt over hvem som kommer hit – det er ikke mange jeg ser. Og det er jo ikke bra. Samfunnet ber om et fornyet lys på historien. Hvis ikke historikerne går til kildene, reproduseres bare et stivnet samfunnssyn. Dette ser vi et veldig klart eksempel på i dekorasjonsdebatten.     
Det har nok vært slik fokus på kvantiet i veldig lang tid, men har nok blitt forverret de siste årene. For utdanningen sin del så blir det mer fokus på å få studenter "utdannet" enn dannet, og for forskningen er det kvantitet som går foran kvalitet. Borgersrud sine observasjoner er nok gyldig for de fleste fagretninger er mitt inntrykk.
                           

No comments:

Post a Comment