Friday, January 27, 2017

Er tidsskriftenes rolle i fagfellevurdering gått ut på dato?

Aswin Sai Narain Seshasayee som driver med laboratorieforskning i bakteriebiologi National Centre for Biological Sciences, Bengaluru, har skrevet to spennende artikler om fagfellevurdering. Den første artikkelen har tittel "Does Peer Review Help Weed Out Bad Science?" der han mener at fagfellevurdering var viktig i papirets tidsalder, mens med internett så er denne måten å sile ut kvalitet på mer å betrakte som en levning fra fortida. I den andre artikkelen med tittelen "Can New Models of Publishing Better Salvage the Benefits of Peer Review?" så diskuterer han alternative modeller til tradisjonell fagfellevurdering. Problemet med mange av de åpne modellene som sosiale medier og muligheter for å kommentere på artikler er at de ofte mangler dybde mener Seshasayee, og han prøver å lete seg fram til fagfellevurderingsformer som både har dybde og kan dra nytte av moderne teknologi. Til slutt stiller han seg spørsmålet om vitenskapen i det hele tatt har bruk for tidsskriftene for å administrere fagfellevurderingen, og om preprintarkiver som lanseres i stor skala for tiden fra Open Science Framework, som http://biorxiv.org/ rett og slett kan gjøre tidsskriftenes rolle som kvalitetsutskillere overflødig. Dette ble også drøftet av Dalmeet Singh Chawla i Nature artikkelen "When a preprint becomes the final paper" 20. januar 2017. Tidsskriftenes rolle vil sikkert variere, men internett og digital teknologi er samtidig noe som opplagt vedkommer alle vitenskapsgrener.

No comments:

Post a Comment