Wednesday, February 8, 2017

Breaking news: Planlegging av Open Research MOOCs er igang

Nå har en gruppe åpen vitenskapsentusiaster begynt planleggingen av en omfattende 10-ukers kurs som en MOOCs for studenter og forskere. Mens universiteter ofte er mest opptatt av å konkurrere basert på Impact Factor, gi kurs i Microsoft produkter og proprietær programvare, så trår frivillige studenter og forskere til med å utvikle revolusjonerende måter å forske på. Kurset er foreløpig planlagt å bestå av ti moduler med en uke per modul slik:

Det blir anledning til å møte planleggingsgruppen for å diskutere planene: Discuss at Open Science conference in Berlin (March 20-22), esp at BarCamp #oscibar (March 20) : Planleggingsdokumentet er å finne HER. 

Samtidig så lanserte Open Science Framwork en gruppe introduksjonsvideoer med mye av det samme mønsteret og innholdet som MOOC-en er planlagt å inneholde med Twittermeldingen:

Looking for some quick tutorials on the Open Science Framework? Look no further! bit.ly/2kP4n37

UiO henger bra med i utviklingen på mange områder. Studenter og ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - UiO og Realfagsbiblioteket ved UiO arrangerte 1-3 februar en tredagers lærefestival "Research Bazar" og "Software Carpentry" som etter mitt inntrykk var en stor suksess med høy aktivitet, tett program og høyt nivå. Elin Stangeland ved Universitetsbiblioteket i Oslo var også en sentral bidragsyter. Over tre dager ble det undervist i blant annet programvarene Zotero, Git, Github, statistikkprogrammet R-studio, Unix-shell, LaTeX. Da passer det bra at flere av introduksjonsvideoene til Open Research Framework nettopp viser hvordan man kombinerer disse programmene med Open Research Framework i "Projects", og legge til "Addons"

Disse kraftige verktøyene i kombinasjon med helt nye forskningsmetoder kan gi studentene en unik mulighet til forskningsbasert undervisning, og sikkert etterhvert muligheter til å utforske hvite flekker på forskningskartet.

Hva konkret bør da studenter og ledelsen ved universitetet gjøre for å være med videre? Kyle Niemeyer kommer med sine konkrete oppfordringer og anbefalinger i preprintet "Open science and the future university researcher" på Open Science Framework 5. februar. Preprintet vil bli presentert på workshop'en "Imagining Tomorrow's University: Rethinking scholarship, education, and institutions for an open, networked era" 8-9 mars som er en felles workshop for National Institute of Health og National Science Foundation i USA. Flere andre bidrar, blant annet Martin Paul Eve med dette manuskriptet. Niemeyer skriver i sin anbefaling til universitetsledere:

Recommendations for university leadersThe following list of recommendations are mostly targeted at chang-ing criteria for promotion and tenure, and performance reviews, toencourage faculty to practice more open science:

 

No comments:

Post a Comment