Tuesday, April 25, 2017

Annotering med Hypothes.is i Canvas læringsplattform, Open Science Maps i Zotero, Deep Mind

Hypothes.is kan for tida legges inn som en Chrome extension. Det anbefales å gjøre dette for å prøve ut funksjonaliteten ved siden av å lage en konto i hypothes.is. Det er gjordt på fem-ti minutter, men det blir nok enklere når det blir bygget inn i nettleserene som webstandard.


Læringsplattformen Canvas ble valgt av 20 norske universiteter og høgskoler som læringsplattform i fjor, og nå ser jeg at det har kommet en del ressurser på annoteringsverktøyet Hypothes.is. Det er gratis å skaffe en Canvas konto, og en Hypothes.is konto, så da kan man sy disse sammen via denne oppskriften slik at man kan lage spennende pedagogiske hjelpemidler for undervisningen. Mesteparten av alle akademiske artikler og rapporter er på PDF. Tidligere så måtte man laste ned disse, men nå er de "hosta" i nettleseren, og det skaper en fantastisk mulighet for å bruke annoteringsverktøy i nettleseren. Det fungerer på JSTOR, DOAJ.org, Link.springer.com, Sciencedirect.com osv. fordi de aller fleste leverer pdf via nettleseren. Hypothes.is ble også webstandard 23. februar i 2017 etter en nesten fire år lang prosess, så denne annoteringsfunksjonaliteten kommer til å bli bygd inn akkurat som å se video via nettleseren uten å ha eget program for dette. Foreløbig så er det bare en Chrome nettlesertillegg. Når man trykker på Hypothes.is ikonet i PDF-en, så får man en slik nettadresse:

chrome-extension://bjfhmglciegochdpefhhlphglcehbmek/content/web/viewer.html?file=file%3A%2F%2F%2FM%3A%2Fpc%2Fdownloads%2F10_Ethics_Persic_Persic.pdf  

som kan deles via epost til alle man vil samarbeide med, eller bare seg selv. Alle som skal annotere må logge inn.

I det siste så har Fafo-rapporten om romfolk i Oslo vært diskutert i media. Dersom man ønsker å legge den ut som en kollokvieoppgave, så går det an å gjøre, akkurat som med alle andre Fafo-rapporter. Da ser lenken slik ut:

chrome-extension://bjfhmglciegochdpefhhlphglcehbmek/content/web/viewer.html?file=http%3A%2F%2Fwww.fafo.no%2Fimages%2Fpub%2F2015%2F954-innmat-trykk.pdf 

Når kanskje alle nettlesere bygger inn annotering, og man kan bruke det med Canvas læringsplattform, så tenker jeg at her får pedagoger en utrolig flott mulighet for å jobbe med tekster for grupper med studenter.

Hypothes.is fungerer på annotering av teksten, mens Zotero.org kan brukes på "artikkelnivå" slik denne korte geniale videoen viser:
https://vimeo.com/188647919

Open Knowledge maps viser hvordan man kan lage sine egne kart, og den kan brukes som et "discovery tool", også. Dersom de får til det de har satt seg som mål i sin arbeidsplan, så kommer det til å bli veldig spennende framover.

Hypothes.is kan også brukes på å finne "fake news". Her er lenken til webinarer om pedagogikken ved bruk av Hypothes.is i Canvas. Tekst og datautvinning, semantisk web og kunstig intelligens blir integrert i stadig flere nettsteder for studenter. Se for eksempel Deep Mind som har blitt en del av Google (kjøpt av Alphabet Group), nå ser vi for alvor at Google jobber med akademia. Kunstig intelligens har også gjordt det mulig å få ganske gode oversettelser mellom store språk i det siste, fremskrittet tok bare en natt:

Google selv opplyser at de mener å ha gjort større fremskritt over natten denne uken enn i løpet av de ti siste årene med kontinuerlig utvikling av Google Oversetter. Reduksjonen i antall feil over natten er på 55–85 prosent, avhengig av språk.
Nå trenger ikke kunstig intelligens å trenes av mennesker, den trener seg selv. Det skal bli utrolig spennende å se hvilke miljøer som tar i bruk disse teknologiene først, og hva slags nytte de får av å bruke dem.

No comments:

Post a Comment