Thursday, December 8, 2016

Universiteter på patentjakt kan tape status som "offentlig gode"

Jacob H. Rooksby ga et interessant intervju i "Inside Higher Education" i forbindelse utgivelsen av boka "The Branding of the American Mind: How Universities Capture, Manage, and Monetize Intellectual Property and Why It Matters"


Rooksby viser til stadig flere eksempler fra USA der samfunnet gradvis endrer oppfatning av universitetet som et offentlig gode med tilhørende privilegier, til å oppfatte universitetene som bedrifter som må betale eiendomsskatt som andre bedrifter. Når universitetet i tillegg framhever sine evner til å skaffe patenter og måler seg selv og markedsfører seg selv på hvor mange patenter de greier å få, så blir det en selvforsterkende effekt mot kommersialisering.


Empirisk forskning viser at de færreste universiteter klarer å skaffe særlig penger på patentering, slik at resultatet kan ende med å miste noen av privilegiene som følger med å framstå som et "offentlig gode", mens de ikke får tilstrekkelig inntjening på intellektuell eiendom.


Dessuten krever det store ressurser for å forvalte intellektuell eiendom, og da skal det også mer inntjening til før det blir store overskudd. Men kanskje kommersialiseringen har en enda større kostnadsside ved at den påvirker den øvrige forskningsaktiviteten negativt? Samfunnets nytte av universitetet er kanskje mer avhengig av hva universitetet kan bidra med i form av grunnforskning, kompetente kunskapsarbeidere i bedrifter og statsapparatet utenfor universitetet?


Patenter har vært myteomspunnet som svært lønnsomme, mens økonomene Michele Boldrin og David K. Levine er kritiske i artikkelen "The Case Against Patents" JEP Vol. 27, No. 1 (2013):  "The case against patents can be summarized briefly: there is no empirical evidence that they serve to increase innovation and productivity, unless productivity is identified with the number of patents awarded—which, as evidence shows, has no correlation with measured productivity." https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.1.3
No comments:

Post a Comment