Wednesday, December 7, 2016

Tyndale åpna opp kunnskapen om bibelen, ikke Gutenberg som kun bidro med teknologien.

Rufus Pollock starta Open Knowledge Foundation som på rekordtid åpnet opp enorme datamengder over hele verden, en utrolig prestasjon.


Rufus har lagt ut en utrolig bra og kort video ute der han forklarer den viktigste muligheten som digital teknologi kan tilby verden, og det er ikke teknologien i seg selv, men åpenhet. Anbefales på det varmeste. Rufus forteller at i Europa før Gutenberg var det 30 000 bøker, femti år etterpå var det millioner. Men Gutenberg åpnet ikke opp kunnskapen. Gutenbergs bibel kostet tre årslønner, og paven bestemte at den kun skulle være tilgjengelig på Latin. Paven styrte informasjonsimperiet, og selv om teknologien var på plass, så var kunnskapen likevel sterkt kontrollert.


En dag da William Tyndale snakka med en prest om at man burde oversette bibelen til engelsk slik at vanlige folk kunne forstå, så svarte presten at det var bedre at folk var uvitende om Guds lover enn at folket ikke kunne kontrolleres av pavens lover. Maktbehovet overstyrte budskapet. Da svarte Tyndale at han ville gjøre det slik at gutten med plogen fikk mere kunnskap om bibelen enn han.

Tyndale startet med å oversette det nye testamentet til engelsk. Det ble gjordt i utlandet, og smuglet inn til England. Biskopen brente bøkene, for den katolske kirken ville ikke gi slipp på sitt profesjonelle monopol på å tolke bibelen fra latin til engelsk. Det endte med at en venn forrådte Tyndale og han ble fanget, kvelt og brent på bålet.


Senere i historien så kom det flere teknologier som radio og TV, men det førte til informasjonsimperier fra en kilde til de mange enveis.


Rufus Pollock sitt poeng, er at teknologi ikke nødvendigvis åpner opp kunnskapen og setter den i drift. Han mener at selv om Gutenberg spilte en viktig rolle for å gjøre kunnskap tilgjengelig rent teknisk, så var det Tyndale som sørget for at kunnskapen om bibelen ble spredt til folk flest ved å oversette den til engelsk.


Pollock mener at dersom man skal utfordre utrettferdighet og ulikhet, så må man åpne opp kunnskapen slik at den kan bli tatt i bruk. Åpenhet er sjelen i den digitale tidsalderen.No comments:

Post a Comment