Thursday, July 30, 2015

Open Access øker sansynligheten for å bli sitert i Wikipedia med 47 prosent

Wikipedia har blitt den viktigste enkeltstående kilden for forskningsformidling i dag. Wikipedia er verdens mest populære nettsted for informasjon om sykdommer for eksempel. Open Access forskningsartikler har ifølge undersøkelsen "Amplifying the Impact of Open Access: Wikipedia and the Diffusion of Science"  av Misha Teplitskiy, Grace Lu, Eamon Duede, 47 prosent større sjanse til å bli referert til i Wikipedia enn tidsskrifter som krever betaling.

No comments:

Post a Comment