Friday, August 18, 2017

Elendige liv viktigere enn talent for vitenskapelige gjennombrudd

Sosialantropologen Anton Bloc har i boka "Radical Innovators: The Blessings of Adversity in Science and Art, 1500-2000" studert livet til noen å nitti vitenskapelige genier de siste fem hundre årene, og har funnet ut at samtlige led av sosial ekskludering av forskjellige årsaker, som depresjon, syfilis, døvhet, fattigdom, undertrykte minoriteter osv.


Arendalsuka er den sosialt polerte eliten sitt dansegolv, og de markedsfører seg som en møteplass for gode ideer mellom folket og samfunnsaktørene, og den 15. august så var temaet: "Universitetenes og høyskolenes bidrag til omstilling og innovasjon". Rektorene og Forskningsrådet virket ifølge journalist Espen H. Bjørgan fra Universitetsavisa enige om at man må ta risiko og satse tverrfaglig, men problemet er kanskje at tellekantsystemet og den sterke motstanden mot åpen vitenskap har ført til at de tidkrevende og radikale forskerne ikke får noe drahjelp.


Ta noe så enkelt som forurensning av drikkevann i byen Flint i USA. Marc Edwards som var en politisk ukorrekt forsker uttalte dette:
We’re all on this hedonistic treadmill — pursuing funding, pursuing fame, pursuing h-index — and the idea of science as a public good is being lost.

This is something that I’m upset about deeply. I’ve kind of dedicated my career to try to raise awareness about this. I’m losing a lot of friends. People don’t want to hear this.
Eller Peter Higgs som skrev om at han ville blitt utstøtt fra akademia under det nye regimet med tellekanter:
Higgs said he became "an embarrassment to the department when they did research assessment exercises". A message would go around the department saying: "Please give a list of your recent publications." Higgs said: "I would send back a statement: 'None.' "
Det ser ut til at alle i akademia for tiden tror på ideen om at man kan importere konkurransesystemet fra næringslivet inn i akademia og ende opp med store mengder forskning av høyeste kvalitet. Hvor mange av disse noen å nitti geniene i vitenskapshistorien ville fått gjennomslag for sine ideer i dagens tellekantsystem?

No comments:

Post a Comment