Thursday, February 9, 2017

Bibliotekskurs fra to til tre dimensjoner

På toget i dag hadde batteriet gått ut, og jeg fikk tid til å tenke litt. Fundering på pedagogiske metoder ble det tankene falt ned på, og jeg tenkte på hvordan jeg kan forklare på en god måte hvordan man kan søke på forskjellige konsepter for å løse et problem. Siteringsdata er jo ofte begrenset til siteringer fra folk som mener mye av det samme som en selv. Kvalitet og relevans er jo viktige utvalgskriterier, men ofte så fins det jo andre måter å tenke på som er akkurat like gode. Man trenger da en tredje dimensjon, z-aksen som egentlig bare skiller konsepter og ikke er et kontinuum.


Kilde: Wikipedia


Så når man skiller konsepter med z-aksen, så kan man tenke om litteraturen man søker etter slik:


Her er kvalitet x, relevans y, og lagene med konsepter z. Det tror jeg kan brukes i biblioteksundervisningen. Særlig på integrert og deltagende biblioteksundervisning som også kan deles i et diagram.


Forfatteren Jan Kjærstad har skrevet noe som ligner på denne søkemetoden, og UBO sin tidligere fagreferent i sosiologi, Atle Wehn Hegnes, var så observant at han fant fram til dette poenget og brukte det i bibliotekskursene sine.


«Svakheten med Deweys tenkemåte var dens ødeleggende endimensjonalitet. Hovedklassene og de mindre avdelingene dannet en lang, vertikal kjede. Ved å betrakte edderkoppenes nett ble jeg inspirert til å forsøke en ordning der gruppene samtidig sto i rekker ved siden av hverandre. En slik organisering kunne synliggjøre helt nye, også horisontale, relasjoner mellom emnene. En usett innbyrdes sammenheng mellom, la oss si, biologi, økonomi og meteorologi. Jeg visste det var umulig, men ideelt sett burde hver bok i et bibliotek stå slik at den sto inntil alle de andre bøkene. (...) Hver bok skulle ha forbindelser i flere retninger. Jeg ønsket meg et nettverk, ikke et klassifikasjonssystem. [min utheving] Jeg fablet om noe lignende da jeg sto i det veldige hovedutlånet i Deichman. Når du gikk bort og trakk ut en bok, skulle du samtidig få med deg andre»Kjærstad, J. (1999). Oppdageren: roman. Oslo: Aschehoug. (s. 381-382).


No comments:

Post a Comment