Tuesday, November 1, 2016

Disruptive endringer kommer raskt - sakte tenkning må til

Frode Eilertsen publiserte en fin kronikk i Aftenposten 30 oktober med tittelen  "Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet. Foran arbeid, helse, klima og skole" Det er fint at disse spørsmålene kommer på dagsorden, men det er sørgelig at den ene muligheten etter den andre for å bygge opp fortrinn blir stående uutnyttet. Digitalisering har jeg vært med på å diskutere i kommentarfeltets barndom, dvs. digi.no og andre nettaviser, og blogget om på min tidligere blogg siden 2005. For noen år siden så var nok hovedårsaken til at man ikke planla for framtiden at man trodde oljealderen ikke ville ta slutt på mange tiår, og nå viser det seg at den antagelsen var feil. Det var egentlig ubegripelig siden de siste ti årene har vært preget av en enorm digital utvikling, og som nå bare kommer til å aksellerere enda mere. Men det har vært interessant å være tilskuer til at samfunnet hovedsakelig styres av sosiale lover mer enn fakta og rasjonalitet. Rasjonalitet er dessuten bare svakt korrelert med intelligens ifølge forskningen som er gjordt på området. Men kanskje Thomas A. Friedman har rett i at det lureste vi gjør nå er å stoppe opp, og reflektere over problemer og muligheter som fremtiden bringer. Litt i samme stil som Tversky og Kahneman mener at sakte veloverveid tenkning er det som må til for å kunne ta gode valg.

No comments:

Post a Comment