Friday, February 5, 2016

800 universiteter og 47 europeiske land har åpen vitenskap som sitt treårsprosjekt

Det ser nå ut til at åpen vitenskap skal innføres som norm i hele verden, USA er tidlig ute som vanlig på sin "pioneer-aktige måte" (i USA så er det prisverdig å gjøre feil), men Europa kommer nå etter, på sitt vanlige "konsensus-aktige måte" (bla-bla faktoren i EU). Nå har den europeiske universitetsorganisasjonen EUA laget et veikart for de neste tre årene. Til tross for mange runde formuleringer, så ser det ut til at universitetene har fått sitt "Kodak-øyeblikk" (skjønner at filmrullens tid er over). Et av de store problemene fra den analoge verden var "tragedy of the commons" i alle varianter. I den digitale verden så har man fått "the tragedy of the anti-commons", og det ble eksemplifisert av Heller i 1998 med tilstandene i 90-tallets russland. Matbutikkene var tomme fordi varene ble solgt ute på gata. Grunnen var at det var for mange eiere av butikkarealene til at man kunne forhandle seg fram til leieavtaler.


With the developments in Open Science and particularly in Open Access enabled by rapid technological change, new ways of collaborating, producing, accessing, collecting, disseminating, and using research publications are constantly emerging. These trends call for changes in traditional publishing systems. Moreover, they can facilitate the emergence of new, disruptive ways of generating, retrieving and using knowledge that lead to alternative, improved scholarly communication systems, and publishing business models.

No comments:

Post a Comment