Thursday, October 1, 2015

Publisering av ideer og fagfellevurdering og risikoen for å bli kopiert

Research Ideas and Outcomes (RIO) er verdens første tidsskrift som tar sikte på å publisere hele forskningsprosessen fra A til Å, inkludert ideer, fagfellevurderinger, datamateriale, programvare, samskrivingen og alt annet. Det er en interessant gjennomgang av hvor stor suksess dette vil bli i forskermiljøene. "In today's impact factor-dominated scientific community this primary purpose of research too often takes the back seat." sier Lisa Vincenz-Donnelly, a PhD student from the Max Planck Institute of Biochemistry i en kommentar til lanseringen av Research Ideas and Outcomes. En av grunnleggerne av ScienceOpen, Prof. Alexander Grossmann kommer med noen svært interessante historiske betraktninger som viser at forskerne ikke stjeler ideer slik kritikerne mener kommer til å skje med RIO:

“It’s the same as going to a conference - you can imagine someone seeing a poster, taking some notes, returning home and saying “Now I will do a couple more experiments and it will be accepted by Nature.” I think there is a 1 to 1000 chance or less that it will happen in a way which will harm the researcher who presented the original findings. There has been 1 million preprints published on arXiv for the past 24 years and I have never heard of such a story. The principle of posting or publishing new results immediately on a publishing platform could support the researcher to get priority for that work – if the publication has received a unique identifier, which makes it citeable.”
Med en DOI og en OrcID tilknyttet denne DOI, så kan det erstatte en gammeldags CV, der man kan lagre alle sine bidrag til vitenskap i den nye løsningen som OrcID lanserer om noen dager, slik at man selv kan framheve sine bidrag til store samarbeidsprosjekter i forbindelse med jobbsøknader eller søknad om forskningsmidler. OrcID-merittlisten kan gjøre det mere treffsikkert for arbeidsgivere å få tak i riktig person eller forskningsfond å tildele midler til riktige prosjekter sammenlignet med dagens svært usofistikerte og vitenskapelig bevist svært feilaktige Impact Factor system. Løsningen er trolig å oppheve tidsskriftenes monopol på kvalitetsvurdering slik Independent Peer Review Manifesto foreslår og erstatte den med ett sett av nye digitale muligheter basert på OrcID og DOI:

Since the problem has its roots in the combined power of evaluation and publication under a single authority (journals), the solution lies in separating these powers. Although the majority of researchers feel that journals are essential to scholarly communication, more and more voices are being raised and are questioning the way journal peer review is used to certify the validity and quality of our work.

Som en bonus, politikere, private donorer, vitenskapsfolk og allmennheten kan med åpen vitenskap sansynligvis også i økende grad måle mer nøyaktig om forskningen blir anvendt i det praktiske livet. Harvard har et spennende "Internet Monitor Dashboard" prosjekt på gang som gjør at den stadig viktigere forskningen kan få en mer direkte innvirkning på samfunnets behov.

No comments:

Post a Comment